O Rewelacji  |  Rodowód  |  Osiągnięcia  |  Galeria  |  Potomstwo

 

 

 

CHAMPION POLSKI

 

14 x ocena dosk.

8 x złoty medal

3 x srebrny medal

2 x brązowy medal

5 x CWC

2 x BOS

2 x BOB

1 x BIG 3

2 x Zw. Mł.

2 x Best Junior

9 x w.o.

4 x Best Puppy

1 x BISS Puppy wystawy klubowej RR w Cz